Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Strateji Geliştirme ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü, Enstitünün faaliyetlerini hangi yöntem, araç ve kaynaklarla, hangi zaman diliminde gerçekleştireceğine dair strateji ve politikaları, ilgili birimlerle iş birliği içerisinde belirlemekle; kurum içi ve dışında gerekli olan iletişimin açık ve etkili bir şekilde sağlanmasını temin etmek ve Enstitünün tanıtım faaliyetlerini yürütmekle yükümlüdür.

Müdürlük, bu çerçevede kurumun stratejik planını hazırlamak, yıllık bütçe ve faaliyet planı oluşturmak, açılacak kültür merkezleri ile ilgili ön çalışmaları yaparak ilgili kurumlar ve kurum içi birimlerle koordineli bir şekilde açılacak kültür merkezlerini belirlemek, ülke ve bölge stratejileri oluşturmak, kültür merkezleri ve birimlerden alınan raporlar ve veriler ışığında verimlilik analizleri yaparak yönetime öneriler sunmak, Enstitünün bir marka olarak görünürlüğünü ve tanınırlığını desteklemek, tanıtım faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yapılması için yeni iletişim stratejileri geliştirmek, medya ilişkilerini yönetmek, internet sayfası ve sosyal medya hesaplarını yönetmek ve kurumun yıllık raporunu hazırlamak gibi görevleri yürütmektedir.

 

Birim Müdür Vekili: Cem SEVİNDİK

E-posta: strateji.kurumsal@yee.org.tr