Özel Kalem ve İdari İşler Müdürlüğü

Özel Kalem ve İdari İşler Müdürlüğü

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü Özel Kalem ve İdari İşler Müdürlüğü, Enstitü Başkanının günlük çalışma programını oluşturmak ve takip etmek, Başkanın yurt içi ve yurt dışı programlarını koordine etmek, Başkanlık makamı ile diğer birimler ve kurumlar arasındaki iletişimi sağlamak ve Başkanlık makamına ait tüm yazışmaları gerçekleştirmek gibi görevleri yürütmektedir. 

Ayrıca idari işler kapsamında; Yunus Emre Enstitüsü hizmet binasının bütün tadilat, tefrişat, bakım-onarım, güvenlik, temizlik, yemek hizmetlerinin yürütülmesini sağlamaktadır. Kültür Merkezi binalarının idari ve teknik altyapılarının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır. Ayrıca, her türlü donanım ve malzemelerin envanter kayıtlarının tutulmasını ve işletilmesini sağlamaktadır.

 
Birim Müdürü: Mustafa DURU

E-posta: ozelkalem@yee.org.tr  / idariisler@yee.org.tr