İnsan Kaynakları Müdürlüğü

İnsan Kaynakları Müdürlüğü

Yazıcı-dostu sürüm

Yunus Emre Enstitüsü İnsan Kaynakları, personel alımı ve ataması, transfer, kayıt, terfi, ücret, izin, disiplin ve özlük hakları ile ilgili süreçleri yürütmekte; insan odaklı bir bakış açısıyla çalışanların kariyer planlamasını yaparak etkinlik ve kaliteyi yükseltmek için önerilerde bulunmaktadır.

Müdürlük; kurumsal kapasitenin ilerletilmesi, performansın ölçümü ve değerlendirilmesi, hizmet öncesi ve hizmet içi gerekli eğitim programlarının organizasyonu ve moral ve motivasyonun sağlanması gibi hizmetler vermektedir. Çalışma koşullarını ve üretim araçlarını, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen şekliyle uygun hale getirmektedir. Bu kapsamda iş yerlerinde oluşacak tehlikelerden, sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak ve daha iyi bir çalışma ortamı oluşturmak için çalışmalar yapmaktadır.

 

Birim Müdürü: B. Babür TURNA

E-posta: insankaynaklari@yee.org.tr