Tarihçi-Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, Viyana’da

15/03/2018

Viyana Yunus Emre Enstitüsünün daveti üzerine bir dizi konferans vermek üzere Viyana’da bulunan tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 12 Mart 2018 tarihinde verdiği ilk konferansını Viyana Diplomasi Akademisinde gerçekleştirdi.

Birinci Dünya Savaşı esnasında Habsburg Hanedanlığı ile Osmanlı Devleti’nin ilişkileri üzerine konuşan Ortaylı, iki ülke ilişkilerini geniş bir perspektiften ele aldı. 18. yüzyılda düşman olan iki devletin, 20. yüzyıl başlarında müttefik olarak savaşa girdiklerini hatırlatan Ortaylı, Osmanlı devletindeki Alman yanlısı ve karşıtı paşaların izledikleri farklı siyasetlerin, ilişkilerin belirlenmesindeki etkilerine değindi. 

İstatistiki bilgiler ışığında, Avusturya’nın bu savaşta başat bir rol oynamadığını belirten ünlü Tarihçi, birinci cihan harbindeki müttefikliğin Türkler için sanılanın aksine beraber aynı cephelerde savaşmak olmadığına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Komuta kademesindeki birkaç isim cephelerimizde yer aldı. Bununla beraber Osmanlı'ya daha çok silah, mühimmat ve teknik açıdan yardımda bulundular. Bu durumun en tipik örneği Çanakkale Muharebesi'dir. Liman von Sanders gibi birkaç komutan bu cephede bulundu ve daha ziyade teknik destek verildi.”

Osmanlı ve Habsburg hanedanları arasındaki kişisel dostluklara da değinen Ortaylı, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde Alman-Avusturya ekollerinden ziyade Fransız ekolünün daha baskın olduğunu dile getirdi.    

Çok sayıda katılımcının ilgi gösterdiği konferansın ardından Ortaylı, tarih alanında öğrenimlerini sürdüren ve daha detaylı bilgi almak isteyen öğrencilerle bir araya gelerek, soruları yanıtladı.

“Çanakkale Savaşı”

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 13 Mart Salı günü Viyana Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde “Çanakkale Savaşı” başlığı altında ikinci konferansını verdi.  

Birinci Dünya Savaşı’nın dönüm noktalarından biri olan ve yakın tarihimiz için büyük önem taşıyan “Çanakkale Savaşı”nın analizini yapan Ortaylı, Türkiye Cumhuriyeti’nin bugün içinde bulunduğu durumu ve yüzleştiği sorunları anlamak için yakın tarihin irdelenmesinin kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Birinci Dünya Savaşı esnasında, ülkemizin Avusturya ile ikili ilişkilerine değinen Prof. Ortaylı, yapılan iş birliğinin önemli bir emsal teşkil ettiğini belirtti ve geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ilişkilerin bugün de pek çok alanda sürdürülebileceğini ekledi.

T.C. Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı’nın da katıldığı konferansa Viyanalılar büyük ilgi gösterdi.